Archief | juni 2014

De Slag van Brustem

Bourgondie, najaar 1467

het was de Hertog* welbekend
door boden en door listen :
die Gezellen van de Groene Tent*
zijn volbloed terroristen !

zijn Prinsbisschop werd niet aanvaard
in Luik noch in Sint-Truiden
Heer Karel zou er onvervaard
de oorlogsklok doen luiden

met zijn legioen op expeditie
wou hij er vurig slagen
om die rebelse volksmilitie
over de kling te jagen 

 

Brustem, 28 oktober 1467

hun tocht naar de vurige stee
liep schrijlings over Brustem
die Raes van Heers werd de risee
hij zou er flink van lusten !

Raes koos alras het zompig wad
langsheen de Hoge beek
verhopend en rekenend dat
hun cavalerie bezweek

hier zou hij op versterking wachten
en won liever wat tijd
maar door overmoed zijner ambachten
ontstak de helse strijd

omheen de Loonse Brustemburcht
suisden lans, piek en pijl
voor d’overmacht ernstig beducht
vluchtte Raes in allerijl

’t gevecht ontbrandde bikkelhard
weerszijden van ’t moeras
er werd gestoken en gehakt
tot de beek bloedkleurig was

4000 lijken in een beemd
merkten de nederlaag
het Luiks perron* als zinnebeeld
werd van de markt verjaagd

 

* Hertog :  Hertog Karel de Stoute van Bourgondie had zijn Prinsbisschop Lodewijk van Bourbon opgedrongen aan Luik
* Groene Tent : Luiksgezinde en anti-Bourgondische volksmilitie, aangevoerd door Raes van Heers en Jan van Horne
* Perron : Het Luiks perron stond/staat opgesteld in 13 Luiksgezinde steden die mee Karel de Stoute bekampten.

Advertenties