Archief | september 2014

Kunstenaars (4 senryù’s)

Breughel

bij een sneeuwlandschap
stapte hij af en stalde
zijn winterezel

Mozart

heel erg virtuoos
componeerde hij gekheid
op een strijkstokje

Horta

in jeugdige stijl
outte hij zijn frivoolheid
in ’t Brussels Volkshuis

Escher

hij klom oneindig
van de hemel naar de hel
langs zijn wenteltrap

Advertenties

De Bokkenrijders

Anno 1794 …

geruisloos klieven klimmende schimmen
bij wassende maan boven het koren
de rovers jagen op rijke winning
en mennen hun bokken met krullende horen

vuurgensters spatten ten allen kant
bedreigen het strodak der boerenpachten
de Hechtelse kerk staat in laaiende brand,
zodra zij’t zilverwerk “in veiligheid” brachten

Zwarte Hugo van de Loonsche Duynen,
leidt de gilde als een tyranisch despoot
de dampende resten van hun nachtlijke puinen
signeert hij met bloed en een bokkepoot

de zon staat laag : hemel en aarde verkleuren
ze gaan op zoek naar een bed voor de nacht
nergens valt nog een dorp te bespeuren
tot hen uit de verte een lichtgloed toelacht

de glasramen van de Postelse kapel
verspreiden de gloed van een kaarsenkoor
kelken en kandelaars vormen samen kartel
in een doods schip achter gesloten poort

ze spannen hun bokken en rammen de deur
ze storten zich gretig op de offerblokken
wijl Hugo bij ’t altaar de gouden buit keurt
rooft de rest de beelden van hun sokkel

kandelaars klingen in de buidels der patrouille
hun kaarsen worden driest op een hoop gegooid
waaruit ze vlamlikkend ornamenten schroeien
tot hun verf zich krullend van hitte opplooit

plots voelt de voorman een hand op zijn hoofd,
en schrikt bij een zwevende witte vrouw
zij sommeert hem luid, waarbij ’t geldgerinkel dooft :
“Gij ontheiligt dit huis dat voor God werd gebouwd !”

met ogen vol vuur stijgt zij als een veer
en richt zich nu dreigend tot ’t harteloos kaf :
“Stop deze waanzin en kom tot inkeer !
Roep de toorn des Heren niet over u af !”

de leider overwint zijn eerste angst
en hoont haar weg met een ruige lach
bevelend zijn mannen :”Verzamel de vangst”
stoot hij haar weg ; zij lost zich op in de nacht

de bende keert huiswaarts en maalt er niet om
maar eens Hugo weer zijn huis bereikt
bemerkt hij de dame in ’t wit weerom
die wiegend boven zijn schoorsteen prijkt

haar stem orakelt ; “Nergens in uw eigen huis
noch elders zult gij ooit rust ondervinden !”
sinds dat moment werd zijn thuis zijn kruis
geen monnik kon de banvloek ooit nog ontbinden

de bokkerijders werden kort daarop massaal opgeknoopt …

De bouwadviseur

Mevrouw,
Mijnheer,

U woont in een kramiekel krocht ?
Waarin het sijpelt en hard tocht ?
U wordt allergisch van het vocht ?
En uw droomhuis is net verkocht ?

Wel kijk, mevrouw, dat is heel simpel :
verlies u niet in zwaar gepimpel.
Wij helpen u met vlag en wimpel
en bezorgen uw eerste pretrimpel !

U krijgt een chique glasfaçade
met gratis gouden balustrade
rijk overwelfd door een arcade
gaaf, zonder deuken, zonder schade.

Uw woning wordt heel exclusief
met ‘t allernieuwste kleurmotief,
beveiligd tegen brand en dief
en zelfs met sauna als ‘t u blieft.

Ons bouwteam is magisch bezield
en maakt een werk waar men voor knielt.
Bel ons, vòòr u misschien freewheelt
en vraag naar … David Copperfield.